MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr”

 Ogłoszenie

MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji – 500,00 zł do tony. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego lub związki gmin, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Bobrowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice w terminie do 28 listopada 2019 r. Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 17, tel: 68 391 92 15

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki do pobrania

Share Button